facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Odpady ve Zlínském kraji nejlépe třídí v Luhačovicích, Rymicích a Kunkovicích

Vsetín (22. říjen 2015) - Nejlépe ve Zlínském kraji třídí papír, sklo, plasty a nápojové kartony obyvatelé v Luhačovicích, Rymicích a Kunkovicích. Zástupci těchto obcí na slavnostním ceremoniálu ve vsetínském podnikatelském inkubátoru převzali prestižní ocenění „Keramickou popelnici". Devátý ročník krajské soutěže pro samosprávy je součástí aktivit Zlínského kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., které jsou zaměřené na podporu tříděného sběru odpadu ve městech a obcích.

Loňské prvenství v kategorii měst obhájily Luhačovice, následované Starým Městem a Brumovem-Bylnice. I v kategorii obcí nad 500 obyvatel letos patří první příčka obci Rymice, druhá obci Šumice, třetí místo nově obsadila Hošťálková. Nejúspěšnější mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění Kunkovice, následují Haluzice a Skaštice.

„Soutěž neustále motivuje nejlepší obce k vzájemnému soupeření, které inspiruje i ostatní," uvedl na vyhlášení náměstek hejtmana zodpovědný za oblast územního plánování, životního prostředí a rozvoje venkova Ivan Mařák (KSČM). „Třídění odpadů většina z nás vnímá jako samozřejmost, stále však existuje prostor pro zlepšování informovanosti. I proto dlouhodobě a systematicky podporujeme osvětu odpadové problematiky," dodal náměstek.

V rámci speciální kategorie „Skokan roku" letos mezi všemi obcemi a městy uspěl Brumov-Bylnice, kde došlo v porovnání s loňským rokem k největšímu zlepšení.

„V uplynulém roce připadlo na jednoho obyvatele Zlínského kraje v průměru 38 kilogramů papíru, plastu, skla a nápojových kartonů. Z toho bylo zhruba 18,5 kilogramů vytříděného papíru, více než 9 kg plastu, 10 kg skla a téměř čtvrt kilogramu nápojových kartonů," popsala Pavla Bendová ze společnosti EKO-KOM, a. s., která společně se Zlínským krajem soutěž „O keramickou popelnici" organizuje. Celkové výsledky kraje jsou podle jejích slov pod celorepublikovým průměrem, z dlouhodobého pohledu však vytříděné množství využitelných složek odpadů z domácností v kraji každoročně narůstá. „Zlínský kraj zaznamenal vloni dokonce nejvyšší nárůst výtěžnosti tříděného odpadu ze všech regionů v České republice," doplnila Bendová.

Pořadí obcí a měst v jednotlivých kategoriích:

A) Kategorie měst a městysů

1. Luhačovice
2. Staré Město
3. Brumov-Bylnice
4. Uherské Hradiště
5. Rožnov pod Radhoštěm
6. Valašské Klobouky
7. Bojkovice
8. Uherský Ostroh
9. Polešovice
10. Koryčany

B) Kategorie obcí nad 500 obyvatel

1. Rymice
2. Šumice
3. Hošťálková
4. Bratřejov
5. Žalkovice
6. Mikulůvka
7. Choryně
8. Jarcová
9. Roštění
10. Záhorovice

C) Kategorie obcí do 500 obyvatel

1. Kunkovice
2. Haluzice
3. Skaštice
4. Hostějov
5. Rudimov
6. Kyselovice
7. Kelníky
8. Lutonina
9. Stupava
10. Obec Lechotice

SPECIÁLNÍ KATEGORIE - SKOKAN ROKU

1. Brumov-Bylnice

 

Třídění je styl
Odpady - v původní či zpracované formě - nás provázejí doslova na každém kroku. Výrobky s podílem recyklovaných materiálů jsou stejně bezpečné, spolehlivé a kvalitní jako ty z běžných surovin. Věděli jste, že v plastových dílech v interiéru vašeho automobilu je až 40 procentní podíl recyklátu? Recyklovaný materiál, který je díky správnému třídění možné využít, se nachází také v zahradním nábytku nebo obyčejném plastovém kbelíku. V oblečení jako jsou bundy, trička či košile můžeme například najít vlákna na bázi PET, při výrobě nových plastových lahví je používán granulát z lahví vytříděných. Základem speciálních desek, ze kterých se staví domy, je slisovaný nápojový karton - tedy krabice od džusu či mléka. Odhozením plastové lahve nebo starých papírových krabic do správného kontejneru celý proces recyklace a následného využití teprve začíná.

Stručně o kampani
Cílem kampaně „Třídění je styl", která je součástí dlouhodobého projektu autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. a Zlínského kraje, je zvýšení množství a kvality separovaného odpadu. Důraz je kladen zejména na aktivity cílené do oblastí, ve kterých občané ve třídění nedosahují tak dobrých výsledků jako v ostatních částech kraje. Více informací je k dispozici na internetových stránkách www.tridenijestyl.cz.

O keramickou popelnici - Zlínský kraj
Populární klání, které hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce, zapojených do systému EKO-KOM v daném kraji.
V rámci slavnostního předání získávají nejlepší obce a města ve třech kategoriích (města, obce nad 500 obyvatel a obce do 500 obyvatel) kromě stylového ocenění (keramické popelnice) a věcných cen také finanční odměny.
V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitelných složek. Hodnocení obcí se provádí na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Věcné ceny i finanční prémie získají obce na slavnostním ceremoniálu. V letošním roce se hodnotily výsledky za celý rok 2014. Hodnotí se zvlášť obce podle krajů a podle specifických velikostních skupin. Obec získává výsledné body, jež jsou součtem z osmi soutěžních kategorií (3 hlavní a 5 doplňkových). Podle počtu výsledných bodů se stanovuje výsledné pořadí v souboru obcí.

O společnosti EKO-KOM
Tato nezisková akciová společnost již od roku 1999 efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí a společností nakládajících s odpady zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny a dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních surovin.


2021 Třídění je styl • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech