facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Semináře pro státní správu a samosprávu

Vážená paní starostko, vážený pane starosto.

Zlínský kraj, autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a. s. a kolektivní systémy ASEKOL a. s. a ELEKTROWIN a. s. si Vás dovolují pozvat na pracovní seminář, který se koná v rámci projektu Komunikační kampaně o třídění odpadů ve Zlíně dne 15 11. 2017 ve velké zasedací místnosti, 16. patro, budovy Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín. Začátek je v 10.00 hod.

Cílem semináře je, aby starostové a zainteresovaní pracovníci obcí získali informace o aktuálních možnostech, které mohou být pro obce přínosem zejména z hlediska zlepšení ekonomiky svozu a nakládání s komunálními odpady, i informace o aktuální legislativě a jejím uvádění do praxe v obcích. Seminář je zároveň i příležitostí pro výměnu cenných zkušeností.

Program:

* Analýza situace v oblasti nakládání s komunálními odpady ve Zlínském kraji z hlediska ekonomiky, vývoj za uplynulých 5 let a srovnání s okolními kraji, vykazování, systém odměn - zástupce EKO-KOM a.s.

* Třídění vyřazených elektrozařízení- aktuální informace, možnosti získání nádob, odměny atd. - Marcela Zuzánková, ELEKTROWIN a.s.

* Problematika zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení - aktuální informace, možnosti získání nádob, odměny - Daniel Hladilín, ASEKOL a.s.
* Aktuality z legislativy, problematika nakládání s kaly z ČOV, stavebními sutěmi, ohlašování přepravy nebezpečných odpadů - Ing. Jana Káčerová, KÚZK
* Výstava - Brána recyklace

Občerstvení v průběhu semináře je zajištěno. Ukončení seminářů se předpokládá cca ve 14.00 hodin.

Účast na semináři je zdarma.

Prosíme Vás, abyste se v případě zájmu do 13. listopadu 2017 nahlásili na e-mailovou adresu magda.matouskova@kr-zlinsky.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Za organizační tým

Ing. Jana Káčerová, KÚ Zlínského kraje

2019 Třídění je styl • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech