facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Soutěž O keramickou popelnici

Soutěž „O keramickou popelnici“ 2014

Nejlépe třídí odpady ve Zlínském kraji Luhačovice, Rymice a Haluzice.

Uherské Hradiště (30. září 2014) – Nejlépe ve Zlínském kraji třídí papír, sklo, plasty a nápojové kartony v Luhačovicích, Rymicích a Haluzicích. Zástupci těchto obcí dnes na slavnostním ceremoniálu v uherskohradišťské Redutě převzali prestižní ocenění „Keramickou popelnici“. Osmý ročník krajské soutěže pro samosprávy je součástí aktivit Zlínského kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., které jsou zaměřené na podporu tříděného sběru odpadu ve městech a obcích.

Loňské prvenství v kategorii měst obhájily Luhačovice, následované Valašskými Klobouky a Starým Městem. I v kategorii obcí nad 500 obyvatel letos patří první příčka obci Rymice, druhou a třetí příčku nově obsadily obce Šumice a Bratřejov. Nejúspěšnější mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění Haluzice, následované Kelníky a Kyselovicemi.

„Za osm let, co udělení oceňujeme, se podařilo vybudovat velmi pěknou tradici. Jsme rádi, že soutěž stále motivuje i ty nejlepší obce, které mohou být příkladem pro ostatní,“ řekl na slavnostním vyhlašování náměstek hejtmana zodpovědný za oblast územního plánování, životního prostředí a rozvoje venkova Ivan Mařák (KSČM). „I přesto, že je třídění odpadů samozřejmou součástí našeho životního stylu, musíme nadále podporovat konkrétní aktivity v této oblasti včetně nezbytné osvěty,“ doplnil náměstek.

Na každého občana vítězných Luhačovic připadá takřka 67 kilogramů vytříděných odpadů – tedy papíru, plastu, skla a nápojového kartonu. V případě obce Rymice, která obsadila první místo v kategorii obcí nad 500 obyvatel, to bylo více než 46 kilogramů na obyvatele. V obci Haluzice, která zvítězila mezi obcemi do 500 obyvatel, vytřídí každý občan průměrně téměř 54 kilogramy odpadů.

Hlavním kritériem při hodnocení bylo právě množství vytříděného plastu, papíru, skla a nápojového kartonu na jednoho občana v kilogramech, přičemž konečné umístění ovlivnil také součet pořadí v jednotlivých sledovaných komoditách. Obec, která vytřídila nejvíce plastu, papíru, skla i nápojového kartonu, měla šanci na umístění na předních příčkách.

Speciální kategorie „Skokan roku“ byla letos vyhodnocena ve všech třech velikostních kategoriích. Uspěly obce, ve kterých došlo v porovnání s loňským rokem k největšímu zlepšení. V kategorii měst zvítězila Karolinka, u obcí nad 500 obyvatel se dařilo obci Bezměrov, mezi nejmenšími obcemi pak zvítězily Kunkovice. Jako poděkování získají tyto obce od Zlínského kraje tašky na třídění odpadů, které pak mohou bezplatně poskytnout obyvatelům.

„V uplynulém roce připadlo na jednoho obyvatele Zlínského kraje v průměru 34,7 kilogramů papíru, plastu, skla a nápojových kartonů. Z toho bylo zhruba 16,5 kilogramů vytříděného papíru, více než 8 kg plastu, bezmála 10 kg skla a téměř čtvrt kilogramu nápojových kartonů,“ popsala Pavla Bendová ze společnosti EKO-KOM, a. s., která společně se Zlínským krajem soutěž „O keramickou popelnici“ organizuje. Dodala, že celkové výsledky kraje jsou sice pod celorepublikovým průměrem, nicméně z dlouhodobého pohledu vytříděné množství využitelných složek odpadů z domácností v kraji stále meziročně narůstá, což je pozitivní trend. Vždyť ještě v roce 2005 byla průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na obyvatele necelých 24 kilogramů.

Třídění je styl

Odpady – v původní či zpracované formě – nás provázejí doslova na každém kroku. Výrobky s podílem recyklovaných materiálů jsou stejně bezpečné, spolehlivé a kvalitní jako ty z běžných surovin. Věděli jste, že v plastových dílech v interiéru vašeho automobilu je až 40 procentní podíl recyklátu? Recyklovaný materiál, který je díky správnému třídění možné využít, se nachází také v zahradním nábytku nebo obyčejném plastovém kbelíku. V oblečení jako jsou bundy, trička či košile můžeme například najít vlákna na bázi PET, při výrobě nových plastových lahví je používán granulát z lahví vytříděných. Základem speciálních desek, ze kterých se staví domy, je slisovaný nápojový karton - tedy krabice od džusu či mléka. Odhozením plastové lahve nebo starých papírových krabic do správného kontejneru celý proces recyklace a následného využití teprve začíná.

Stručně o kampani

Cílem kampaně „Třídění je styl“, která je součástí dlouhodobého projektu autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. a Zlínského kraje, je zvýšení množství a kvality separovaného odpadu. Důraz je kladen zejména na aktivity cílené do oblastí, ve kterých občané ve třídění nedosahují tak dobrých výsledků jako v ostatních částech kraje.

O keramickou popelnici - Zlínský kraj

Populární klání, které hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce, zapojených do systému EKO-KOM v daném kraji. V rámci slavnostního předání získávají nejlepší obce a města ve třech kategoriích (města, obce nad 500 obyvatel a obce do 500 obyvatel) kromě stylového ocenění (keramické popelnice) a věcných cen také finanční odměny. V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitelných složek. Hodnocení obcí se provádí na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Věcné ceny i finanční prémie získají obce na slavnostním ceremoniálu. V letošním roce se hodnotily výsledky za II. pololetí roku 2013 a I. pololetí roku 2014.

O společnosti EKO-KOM

Tato nezisková akciová společnost již od roku 1999 efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí a společností nakládajících s odpady zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny a dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních surovin.

 

Výsledky soutěže O Keramickou popelnici 2014

Kategorie měst a městysů
1. Luhačovice
2. Valašské Klobouky
3. Staré Město
4. Kunovice
5. Uherské Hradiště
6. Rožnov pod Radhoštěm
7. Slušovice
8. Uherský Ostroh
9. Bystřice pod Hostýnem
10. Vizovice
skokan roku – Karolinka

Kategorie obcí nad 500 obyvatel
1. Rymice
2. Šumice
3. Bratřejov
4. Drslavice
5. Lukov
6. Hošťálková
7. Žalkovice
8. Záhorovice
9. Poličná
10. Choryně
skokan roku – Bezměrov

Kategorie obcí do 500 obyvatel
1. Haluzice
2. Kelníky
3. Kyselovice
4. Skaštice
5. Rudimov
6. Kunkovice
7. Staré Hutě
8. Ublo
9. Lutonina
10. Košíky
skokan roku – Kunkovice

 

Ročník 2014 - fotogalerie z předávání cen

2021 Třídění je styl • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech