facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Kam s odpady

Nevíte, zda můžete do kontejneru na plast vhodit polystyren? Třídí se u vás v obci nápojový karton? Kam se starým nábytkem nebo vysloužilou televizí?

Podrobnosti, které se vztahují k jednotlivým druhům odpadů, naleznete níže.

Seznam sběrných míst v okolí vašeho bydliště naleznete zde.

Informace o provozu sběrného dvora, který se nachází poblíž vašeho bydliště, o přistavení kontejnerů či o termínu mobilního svozu vám rádi sdělí pracovníci vašeho obecního či městského úřadu.

Domácí třídění

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí (např. zamaštěný papír nepatří do modrého kontejneru, není možné ho dále zpracovávat a navíc by znehodnotil další surovinu v kontejneru).

Pořiďte si do domácnosti tašky, koše či jednoduché krabice na ukládání papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. Do tašky na sklo dávejte raději pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru ve vaší ulici.

Co je to recyklace

Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další „život” odpadu - pokud ho správně roztřídíte, umožní tak jeho recyklaci a znovupoužití; pokud ho vyhodíte do obyčejné popelnice na směsný komunální odpad, její obsah skončí bez užitku uloží na skládce nebo se v lepším případě alespoň energeticky využije v ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů).

Co se děje s odpady

Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů, je nutné dále dotřídit. Na tzv. dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady.

Jak rozeznávat obaly

Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.

Význam značky Zelený bod

Značka Zelený bod je ochrannou známkou. Označení obalu uvedenou značkou znamená, že za něj byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu s platnou legislativou EU.

Papír

Víte, co se děje se starými novinami, sešity a dalšími papírovými obaly, které vhodíte do modrého kontejneru na tříděný odpad? Po dotřídění většinou končí v papírnách, kde tvoří až polovinu vstupní suroviny při výrobě papíru nového. Zhruba polovinu množství papíru, který končí v odpadu, tvoří noviny a časopisy, zbytek pak tvoří především papírové obaly a staré školní sešity.

Věděli jste, že samotné papírové vlákno lze recyklovat zhruba šestkrát až sedmkrát.

Plast

S plasty se setkáváme takřka na každém kroku, je z nich vyrobena většina obalů na potraviny. Jsou lehké, odolné a pružné, což jsou hlavní důvody obliby těchto materiálů. Široké je i spektrum výrobků, u kterých byly použity recyklované plasty - například z PET lahví od limonád či minerálek se vyrábějí vlákna a z nich pak poté třeba koberce nebo oblečení. Směsné plasty se používají při výrobě zatravňovacích dlaždic či protihlukových stěn okolo dálnic a železničních tratí.

Plastové lahve před vhozením do kontejneru na tříděný sběr předem sešlápněte, vejde se jich tam mnohem více a svoz odpadu se zbytečně neprodražuje.

Věděli jste, že materiál ze zhruba padesáti recyklovaných PET lahví poslouží k výrobě jedné fleecové bundy?

Sklo

Skleněné střepy lze na rozdíl od plastů a papíru zpracovávat opakovaně a stále dokola. Při třídění skla bychom měli rozlišovat jeho barvu - do kontejneru na bílé sklo patří pouze čiré sklenice, lahve či jiné skleněné nádoby. Do kontejneru na barevné sklo pak můžeme vhodit ostatní - hnědé, zelené či jinak zbarvené skleněné předměty.

Než vhodíme skleničku do kontejneru, sundáme z ní kovové víčko, etiketu a snažíme se ji co nejméně rozbít, ulehčíme tím její další zpracování. Do kontejneru na sklo rozhodně nevhazujte obyčejnou žárovku, ta patří do směsného komunálního odpadu.

Nápojové kartony

Známe je všichni - kupujeme si v nich mléko, džusy a další nápoje. Jsou vyrobeny ze tří materiálů - papíru, kovové a plastové fólie.  Použitý papír v nich je velmi kvalitní, zpracovatelé proto o něj mají velký zájem. Vytříděné a rozemleté nápojové kartony slouží také k výrobě speciálních desek, ze kterých se dnes stavějí dokonce celé domy. K výrobě jednoho takového domu je potřeba zhruba 30 tisíc kusů nápojových kartonů.

Karton dá obalu pevnost a tvar, plastová folie nepropouští vodu ani mikroorganismy, hliníková folie chrání obsah před světlem.

Pokud si nejste jistí, kam přesně konkrétní druh odpadu odkládat, informujte se na sběrném dvoře ve vašem okolí nebo kontaktujte odpovědného pracovníka na vašem obecním či městském úřadu.

2021 Třídění je styl • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech