facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Zástupci obcí převzali prestižní ocenění

Staré Město - Papír, sklo, plasty a nápojové kartony třídí ve Zlínském kraji nejlépe obyvatelé Uherského Hradiště, Luhačovic, Rymic a Bořenovic. Zástupci těchto obcí dnes na slavnostním ceremoniálu ve Starém Městě převzali prestižní ocenění „Keramickou popelnici". Populární krajskou soutěž pro samosprávy organizuje již pojedenácté Zlínský kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., v rámci aktivit zaměřených na podporu tříděného sběru odpadu v regionu.

„Dlouhodobě a systematicky podporujeme třídění odpadů. Na jednoho obyvatele našeho kraje připadlo za uplynulý rok 21,1 kg vytříděného papíru, 11,4 kg plastů, 11,2 kg skla a 0,3 kg nápojových kartonů. Celkově se jedná o 44 kg v přepočtu na jednoho obyvatele kraje, což je nárůst o 3 kg oproti roku 2015," uvedla na vyhlášení Margita Balaštíková (ANO), krajská radní zodpovědná za oblast životního prostředí a zemědělství.

Stejně jako v loňském roce, tak i v letošním ročníku, byly do soutěže automaticky zařazeny všechny obce a města, které jsou zapojeny do celorepublikového systému třídění a využití odpadů společnosti EKO-KOM, a.s. Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení je provedeno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií - tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovilo celkové pořadí.

V kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo Uherské Hradiště, na druhé příčce skončil Rožnov pod Radhoštěm, třetí byl Uherský Brod. V kategorii obcí s počtem obyvatel od 1 501 do 15 000 zvítězily Luhačovice, následované Šumicemi a Bojkovicemi. Mezi obcemi do 1 500 obyvatel patří i letos první příčka obci Rymice, druhá Rajnochovicím a třetí Nedachlebicím. Nejúspěšnější mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění Bořenovice, následují Kunkovice a Haluzice.

Premiérové vítězství v historii soutěže zaznamenala obec Bořenovice. „Velmi si ocenění vážíme, zúročila se tak naše aktivita z poslední doby, kdy se snažíme systém odpadového hospodářství v obci zlepšit. Do této oblasti investujeme, pořídili jsme mimo jiné nové nádoby na třídění a vybudovali sběrné místo," uvedl na ceremoniálu starosta obce Jakub Bednárek.

V kategorii měst nad 15 000 obyvatel obhájilo loňské prvenství Uherské Hradiště. „Máme z vítězství velkou radost, odpadové hospodářství stojí město desítky milionů korun a je vidět, že jsou to dobře investované prostředky a naši občané skvěle třídí," poznamenal při přebírání ocenění starosta města Stanislav Blaha.

V rámci slavnostního vyhlášení získali nejlepší obce a města stylové keramické popelnice, věcné ceny a také finanční odměny. Obce na prvním místě v každé kategorii získají 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc a za bronzovou příčku si pak odnesou 10 tisíc korun.

„Celkové výsledky kraje zůstávají sice pod celorepublikovým průměrem, z dlouhodobého pohledu ale vytříděné množství využitelných složek odpadů z domácností v kraji každoročně narůstá. Před 12 lety byla průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na obyvatele necelých 24 kilogramů," připomněla Martina Filipová, ředitelka Oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM, a.s.

Aktuálně se na území Zlínského kraje nachází více než 14 tisíc barevných kontejnerů, což je o 100 % víc, než před 10 lety. Největší podíl tvoří nádoby na plasty a na sklo. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá většina obcí - celkem 307. Na třídění odpadů se tak může podílet 100 procent obyvatel kraje.

Postupně se také snižuje docházková vzdálenost k barevným kontejnerům. Jedno stanoviště nádob na separovaný sběr připadá ke konci letošního roku v průměru na 150 obyvatel.

 

2021 Třídění je styl • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech