facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

V Kloboukách budou třídit do nových nádob

Na příjemnou změnu se mohou těšit lidé ve Valašských Kloboukách ve Zlínském kraji. Obyvatelé v rodinných domech dostanou zdarma k dispozici nádoby k domácímu třídění plastu a papíru. Vytříděný odpad bude jednou měsíčně vyvezen.

Systém je náhradou současného pytlového svozu obou druhů odpadu. Další komodity jako bioodpad, elektroodpad nebo sklo se budou i nadále třídit na kontejnerových stanovištích.

"Město Valašské Klobouky občanům bezplatně poskytne nádoby o objemu 120 litrů, které budou podobné popelnicím na komunální odpad a podobné bude i jejich používání. Od sebe se budou lišit barevností víka, takže lidé snadno poznají, která je určena na třídění papíru a která na plasty," informoval místostarosta města Martin Janík.

V určeném termínu vývozu lidé jednoduše přistaví nádoby ke komunikaci, tak jako je tomu u klasických popelnic. Zpočátku bude stanoven měsíční svoz s tím, že po prvním čtvrtletí bude průběh vyhodnocen a četnost bude případně upravena.

"Předpokládáme, že u rodinných domů dojde ke změně frekvence svozu komunálního odpadu z týdenního na čtrnáctidenní, tak jak je tomu v okolních obcích. Pokud domácnosti normálně třídí, popelnice na směsný komunální odpad zůstávají při týdenním vývozu poloprázdné, což je neefektivní. Ušetří se tak nemalé prostředky za svoz a skládkování," poznamenal místostarosta.

Souběžně se zavedením domácího třídění do nádob zmizí ze stanovišť v zástavbě rodinných domů kontejnery na plast a papír, zůstanou kontejnery na bioodpad, elektrozařízení, oděvy a také skleněné obaly. U bytových domů budou naopak počty kontejnerů na papír a plast navýšeny. Kovový odpad pak mohou lidé přinášet na sběrný dvůr.

 

2021 Třídění je styl • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech