facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Ocenění za třídění elektroodpadu putuje do měst a obcí ve Zlínském kraji

Ocenění a finanční odměny dnes v Uherském Hradišti získaly obce, které v uplynulém roce nejlépe třídily stará elektrozařízení. Certifikáty a šeky jim předaly hned dvě neziskové společnosti, které se zabývají zpětným odběrem vysloužilého elektra – ASEKOL a ELEKTROWIN. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a Zlínským krajem.

Nezisková společnost ASEKOL se v soutěži letos zaměřila na drobné elektro na sběrných dvorech, ve stacionárních červených kontejnerech a v interiérových nádobách, tzv. E boxech. Ocenění za období od loňského do letošního srpna získaly obce, jejichž obyvatelé nasbírali v přepočtu na osobu největší množství starých mobilních telefonů, notebooků, audio techniky, počítačových myší a dalších drobných přístrojů. Vítězstvím se může pochlubit Město Valašské Klobouky, kde každý občan vytřídil průměrně 1,20 kg drobných elektrozařízení (nezahrnuje televizory ani počítačové monitory). Na druhém místě skončilo Město Koryčany, výtěžnost tam dosáhla 0,72 kg na obyvatele. Třetí příčka patří obci Míškovice, kde obyvatelé v průměru vytřídili 0,70 kg elektrozařízení na osobu.

Obyvatelé kraje jsou podle Evy Zvěřinové, ředitelky sběrné sítě a regionální spolupráce kolektivního systému ASEKOL dlouhodobě mezi nejlepšími ve třídění elektrozařízení v rámci České republiky. „Právě ve sběru malých elektrospotřebičů, které bohužel často končí se směsným odpadem, má kraj stále rezervy. Nadále proto chceme rozšiřovat síť stacionárních červených kontejnerů. Tyto speciální nádoby mohou obyvatelé Zlínského kraje nalézt už na téměř 140 místech,” popsala Zvěřinová.

Kolektivní systém ELEKTROWIN ocenil obce ve dvou hlavních kategoriích odrážejících množství sběru elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele, ke kterým přidal zvláštní cenu. Hodnotilo se období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

V rámci větších obcí a měst, v nichž žije více než 2500 obyvatel, vyhrálo Staré Město. Výtěžnost na občana tam činila 6,49 kg. V kategorii obcí do 2500 obyvatel zvítězila v soutěži kolektivního systému ELEKTROWIN obec Vlachova Lhota. Každý obyvatel obce ve sledovaném období odevzdal v průměru 12,65 kg vysloužilých elektrozařízení.

V kategorii nejvyšší výtěžnosti tzv. WINTEJNERŮ, tedy speciálních, uzamykatelných, velkoobjemových kontejnerů, do kterých je možné ve sběrných dvorech odložit vysloužilé elektrospotřebiče, se na první příčce umístilo Uherské Hradiště. Výtěžnost ve sledovaném období dosáhla 5,47 kg na obyvatele.

„Neustále se snažíme vymýšlet nové možnosti, jak lidem zprostředkovat a přiblížit informace o správném třídění vysloužilých elektrospotřebičů. Ekologické chování je důležité pro každého z nás, neboť spoluvytváří prostředí, v němž žijeme,” uvedla Taťána Pokorná, ředitelka zákaznického oddělení ELEKTROWIN a. s.

ASEKOL a.s. je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nástrojů, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu a výdejní automaty (tj. skupiny 3, 4, 6, 7 8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 4250 městy a obcemi a 2600 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 15000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. V roce 2013 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,49 kg elektroodpadu.

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 10 500 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti 200 000 tun. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost není založená za účelem zisku, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Sběrnou síť tvoří na 1250 sběrných míst v 1145 městech a obcích, 2500 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 3000 obcích.

2021 Třídění je styl • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech