facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Obce ze Zlínského kraje získaly odměny za sběr starého elektra

Nejlepší města a obce ve Zlínském kraji získaly ceny a finanční odměny v rámci třináctého ročníku tradiční soutěže ve třídění odpadů „O keramickou popelnici“. Certifikáty a šeky předaly vítězům v kategoriích třídění vysloužilých elektrozařízení za účasti radní pro životní prostředí a zemědělství Zlínského kraje, paní Margity Balaštíkové (ANO), hned dvě neziskové společností, které se zabývají jejich zpětným odběrem – ASEKOL a ELEKTROWIN. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v prostorách zámku v Napajedlech. Soutěž je již tradiční součástí popularizačních aktivit na podporu třídění odpadů a předcházení jejich vzniku, které probíhají dlouhodobě a jsou výsledkem úzké spolupráce Zlínského kraje s kolektivními systémy ASEKOL a ELEKTROWIN a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM.

Ocenění od společnosti ASEKOL za uplynulý rok získala obec Horní Němčí za celkový přístup ke zpětnému odběru elektrozařízení. Každý z obyvatelů Horního Němčí za sledované období odevzdal v průměru 4,1 kg vysloužilého elektra. Stejné množství elektrozařízení vytřídili rovněž občané Koryčan, které tak zvítězilo ve své kategorii a získalo věcné ceny a finanční odměnu. Prvenství za sběr drobného zařízení a baterií do červených kontejnerů si odneslo Staré Město, jehož občané vloni do speciálních stacionárních kontejnerů vytřídili průměrně 1 kilogram nepotřebného elektra a monočlánků.

Kolektivní systém ELEKTROWIN ocenil obce ve třech kategoriích odrážejících množství sběru elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi městy nad 10.000 obyvatel se nejvíce dařilo Uherskému Hradišti, ve kterém každý z občanů odevzdal k dalšímu využití průměrně 4,5 kg elektrozařízení. V rámci větších obcí a měst, v nichž žije méně než 10.000 obyvatel, vyhrálo stejně jako v loňském roce Staré Město. Každý z obyvatel vytřídil v průměru 6,1 kilogramů vysloužilého elektra. V kategorii obcí do 2.500 obyvatel zvítězily Buchlovice. Obyvatelé Buchlovic vloni předali k recyklaci celkem 15,2 tuny starého elektra.

ASEKOL a.s. je neziskově hospodařící společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ve všech oblastech, např. výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, elektrických nástrojů, nářadí, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístrojů pro monitorování a kontrolu a výdejních automatů (skupiny 1–6). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 4 300 městy a obcemi a 3 000 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 17 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší veřejně dostupnou sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. ASEKOL za svoji společenskou odpovědnost získal prestižní národní ocenění TOP odpovědná firma. Zároveň byl za své aktivity oceněn prestižní cenou Ruban d’Honneur neboli „Stuhou cti“ v soutěži European Business Awards (EBA) v kategorii Environmentální a udržitelný rozvoj.

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a likvidaci nefunkčních elektrozařízení a elektroodpadu. Od svého založení v roce 2005 již zrecyklovala více než 22 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti 383 000 tun. Zaměřuje se především na chladicí zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Sběrnou síť tvoří téměř 14 000 sběrných míst po celé České republice. Více informací naleznete na www.elektrowin.cz.

Zlínský kraj v rámci plnění cílů stanovených Plánem odpadového hospodářství věnuje již od roku 2005 velkou pozornost i osvětě v třídění vysloužilých vyřazených elektrospotřebičů. Stanovené cíle se po celou tuto dobu daří plnit beze zbytku, o čemž svědčí i to, že se pravidelně při hodnocení výsledků umísťuje na předních příčkách v rámci ČR. 

 

 

 


Odměny:

 

ELEKTROWIN
Buchlovice

20.000,- Kč

Staré Město

20.000,- Kč

Uherské Hradiště

20.000,- KčASEKOL
Horní Němčí

17.000,- Kč

Koryčany

17.000,- Kč

Staré Město

17.000,- Kč

 

 

 

2021 Třídění je styl • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech