facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Občané kraje zodpovědně třídí elektrozařízení

V loňském roce obyvatelé Zlínského kraje odevzdali k recyklaci 28 522 televizí, 11 650 monitorů a 236 84 kg drobného elektra. Informace vycházejí ze studie neziskové společnosti ASEKOL, která pro kraj zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Zlínský kraj získal certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Zlínského kraje v loňském roce vytřídily 28 522 televizí, 11 650 monitorů a 236 840,44 kg drobných spotřebičů. Tím uspořili 11 831,66 MWh elektřiny, 525 953,05 litrů ropy, 53 398,54 m3 vody a 506, 94 tun primárních surovin. Navíc tak snížili emise skleníkových plynů o 2 686,54 tun CO2 edv., a produkci nebezpečných odpadů o 10 505, 67 tun,” vyčíslil náměstek hejtmana Zlínského kraje Ivan Mařák, který má životní prostředí ve své kompetenci.

Studie posuzuje systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Její výsledek jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilní telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojede ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

2021 Třídění je styl • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech