facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Lidé v kraji třídí elektrozařízení nejlépe v ČR

Občané Zlínského kraje v loňském roce ušetřili 14 tisíc MWh elektřiny, 636 tisíc litrů ropy a 66 tisíc m? vody. Podařilo se jim to díky recyklaci 37 tisíc televizorů, 15 tisíc počítačových monitorů a 281 tun drobného elektra. Vyplývá to z environmentálního vyúčtování provedeného neziskovou organizací ASEKOL, které dokazuje přímý a pozitivní dopad ekologického třídění elektrospotřebičů na životní prostředí.Díky občanům Zlínského kraje ASEKOL sběrem a recyklací televizí, monitorů a drobného elektra v kraji jen za loňský rok uspořil například téměř 636 tisíc litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 8,5 milionů korun a vystačily by na 226 cest kolem světa automobilem s běžnou spotřebou, nebo více než 14 tisíc MWh elektřiny, což by všem občanům kraje vydrželo skoro celý den. Zároveň se ušetřilo téměř 66 tisíc m3 vody, což odpovídá množství, které občané Zlínského kraje vypijí zhruba za 56 dní. ASEKOL v těchto dnech rozesílá výsledky obcím, aby se každý občan dozvěděl, kolik ušetřil.

Mezi kraji dopadl v environmentálním vyúčtování v přepočtu na obyvatele nejlépe právě Zlínský kraj, kde se podařilo sběrem elektroodpadu za loňský rok například snížit produkci CO2 o 5,7 kg na jednoho občana. Takové množství CO2 vyprodukuje automobil za 37 km jízdy. Na druhém místě skončila Vysočina, třetí je Praha.

Environmentální vyúčtování pravidelně připravuje nezisková organizace ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem a ekologickou likvidací vysloužilých elektrozařízení. „Vyúčtování vychází z tzv. LCA (Life Cycle Assessment) analýzy, která hodnotí vlivy sběru, dopravy a zpracování televizorů, PC monitorů a drobného elektra až do okamžiku finální recyklace," vysvětluje Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.

Výsledky sběru elektra ve Zlínském kraji za rok 2012 ASEKOL přepočetl na ušetřenou energii, suroviny a vodu, a také na emise skleníkových plynů do ovzduší a produkci odpadu. Konkrétně se jednalo o více než 1 400 tun vysloužilých spotřebičů - 37 tisíc televizorů, 15 tisíc monitorů a 281 tun drobného elektra.

„Ukazuje se, že recyklace elektra může přispět k řešení problémů se zásobami zdrojů, jako je voda nebo ropa," říká Ansorgová. „Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za více než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem. Získávání druhotných surovin recyklací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba primárních surovin přímo ze Země," doplňuje Ansorgová. 

2021 Třídění je styl • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech