facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Kraj chce i nadále aktivně popularizovat třídění

ZLÍNSKÝ KRAJ – Také v letošním roce bude Zlínský kraj pokračovat v projektech na podporu třídění odpadů. Radní schválili prodloužení spolupráce se společnostmi EKO-KOM, a. s. a ASEKOL s. r. o., s nimiž společně Zlínský kraj tyto projekty realizuje.

V případě společnosti EKO-KOM jde o pokračování projektu zaměřeného na podporu třídění komunálního odpadu v obcích Zlínského kraje. Ten byl zahájen v roce 2003 a je každoročně aktualizován v souladu s momentální situací v oblasti nakládání s odpady na území kraje. „Základní částí tohoto projektu je informační kampaň, školení veřejné správy a dále pak rozšíření a obnova sběrné sítě nádob na třídění využitelných složek komunálního odpadu formou zakoupení kontejnerů či jiných sběrových prostředků. Obce mohou v rámci projektu tyto pořízené kontejnery a sběrové prostředky bezplatně užívat,” uvedl náměstek hejtmana Ivan Mařák, zodpovědný za oblast životního prostředí.

„V roce 2015 se v rámci tohoto projektu plánuje zakoupení asi 220 ks sběrných nádob pro obce a města, dále se počítá s nákupem a distribucí 400 ks speciálních kartonových boxů, které budou sloužit k třídění vyprodukovaných odpadů ve školských a vzdělávacích zařízeních, nebo s pořízením speciálních sad sběrných tašek na papír, plast a sklo do domácností vybraných obcí a měst Zlínského kraje,” upřesnil Alan Urc, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje. Ve spolupráci se společnosti EKO-KOM kraj také chystá například další ročník soutěže „O keramickou popelnici„, ve které jsou oceňovány města a obce, které nejlépe třídí odpad.

Spolupráce s kolektivním systémem ASEKOL je zaměřena na sběr a zpracování vysloužilých elektrospotřebičů. I zde je, mimo informační kampaň, součástí aktivit vybavení měst, obcí a dalších subjektů (škol, domovů důchodců, provozovatelů sběrných dvorů apod.) nádobami na třídění vyřazených elektrospotřebičů.

2021 Třídění je styl • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech