facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Jaké změny letos čekají obce v oblasti odpadů?

Od začátku tohoto roku jsou obce povinny zajistit oddělený sběr papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Od 1. ledna 2015 platí navíc nový Plán odpadového hospodářství pro roky 2015–2024. Poprvé byl také zákonem zaveden zákaz skládkování platný od roku 2024.

Od 1. ledna 2015 jsou obce povinny zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, konkrétně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů (BRKO). Povinnost obcí třídit BRKO platí každoročně minimálně v období od 1. dubna do 31. října, zatímco kovy, stejně jako plasty, papír a sklo jsou povinny obce třídit po celý rok. Novelou č. 229/2014 Sb. byla novým § 21 odst. 7 v pouhých dvou řádcích způsobena doslova "malá revoluce" v českém odpadovém hospodářství. Tento paragraf stanovuje, že na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem.

Další informace budeme průběžně zveřejňovat na těchto stránkách, s konzultacemi se mohou zájemci obrátit také na odpovědné pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje.

2021 Třídění je styl • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech